Presentje Almelose veteranen 2020

Gemeente deelt presentje uit!

Door: Albert Zomer

 

Elk jaar is de gemeente Almelo trouw aan het eren van haar veteranen. De organisatie van de Veteranendag in de gemeente wordt samen met het veteranen comité overlegd en uitgevoerd. Ook dit jaar was dat het geval.

De Veteranendag bestond in de meeste gevallen uit een gezellig samenzijn in een etablissement binnen de gemeente grenzen, vooraf gegaan door een presentatie in het Huis van Almelo ofwel het gemeentehuis.

Ook dit jaar, met extra cachet vanwege 75 jaar bevrijding. Gekozen werd voor een statische show van militaire attributen in de hal van het stadhuis. Een opstelling met aansluitend een rij tour door de stad met medewerking van Keep Them Rolling. Afgesloten door een gezellig samenzijn, dit keer in de VIP lounge van het Heracles stadion (Erve Asito).

Helaas gooide Corona roet in het eten, zoals bij vele evenementen. Jammer, maar de maatregelen die genomen werden waren begrijpelijk. De gemeentelijke veteranendag werd afgeblazen, tot ieders spijt, hetgeen te verwachten was aangezien een aanzienlijk deel van de veteranen onder de kwetsbare groep vallen waarvoor Corona een gevaar vormt.

Al snel werd besloten het eren van veteranen in Almelo niet stilletjes voorbij te laten gaan. Het idee vanuit het veteranen comité kwam om vanuit de gemeente een presentje op alle adressen van veteranen te laten bezorgen. Dit werd voorgelegd bij de gemeente en het idee werd onmiddellijk omarmd.

Over de uitvoering werd overleg gevoerd. Er werd besloten om een pakje Twente Krentenwegge, gedeeltelijk gesponsord door bakkerij Deterd, bij elke bekende Almelose veteraan te bezorgen. Het rondbrengen gebeurde weer met behulp van de chauffeurs en hun historische voertuigen van “Keep Them Rolling”. Op 26 augustus togen zo diverse historische militaire voertuigen door Almelo, bepakt met dozen met netjes ingepakte krentenwegge. Elk voertuig werd tevens bemand met iemand van het veteranen comité. Ook de burgemeester zette zijn beste beentje voor, door zelf mee te gaan en wat presentjes uit te reiken.

Het gebaar van de gemeente werd zeer gewaardeerd en viel in goed smaak bij de meeste ontvangers. Mooi dat ondanks het niet doorgaan van de veteranendag Almelo, de gemeente de waardering en erkenning op deze wijze heeft getoond.

Gemeentebestuur van Almelo……….hartelijk dank!!!!