Inhaalslag Trouwe Dienst onderscheiding Oud Millitairen

INFORMATIE t.b.v. voormalig militairen

Inhaalslag Trouwe Dienst Onderscheiding
Door Koning Willem I werd in 1825 de uitreiking van de trouwe dienst medailles ingesteld
voor alle militairen beneden de rang van 2e
luitenant. Dit omdat veel korporaals en
onderofficieren de dienst verlieten.
Voor 12 jaar trouwe dienst werd een koperen of bronzen medaille ingesteld
Voor 24 jaar trouwe dienst werd een zilveren medaille ingesteld
Voor 36 jaar trouwe dienst werd een gouden medaille ingesteld.
De medailles mogen niet gelijktijdig worden gedragen.
Nieuw is n.a.v. een rechtszaak (begin 2020) dat de telling om tot toekenning te komen
gewijzigd is, de reservistentijd telde eerder pas mee vanaf 8 oktober 2002, echter is door
die rechtszaak gewijzigd dat de tijd voor 8 oktober 2002 ook mee moest tellen. Wel
moest er dat nog een dienstverband als militair bestaan op 8 oktober 2002. Velen
hebben na het verlaten van de werkelijke dienst de reservisten status gekregen.
Door deze veranderde toekenningscriteria is er sinds 2020 een inhaalslag gaande. Het
betreft ruim 53000 personen met reservistentijd in hun staat van dienst. Momenteel
moeten dit nog 30000 personen worden herstelt. Omdat defensie van ex-personeel geen
gegevens meer bijhoudt, is het niet mogelijk om deze personen actief te benaderen.
Via allerlei contacten, reünies en o.a. de veteranenverenigingen, komen veel
militairen/veteranen zelf met de vraag of zij alsnog ook recht hebben op toekenning.
Deze individuen worden herberekend, en indien zij voldoen aan de criteria, wordt de
medaille alsnog toegekend. Over het algemeen komen dus de personen in aanmerking,
die na hun actieve diensttijd als reservist in de boeken zijn gezet tot in ieder geval 8
oktober 2002, en die met de actieve tijd plus reservistentijd boven de 12 jaar uitkomen.
Voor officieren geldt e.e.a. niet. Het officierskruis wordt toegekend na 15 jaar aanstelling
als officier. Het maakt hierbij niet uit of de diensttijd als actief militair of als reservist is
gemaakt.

Dit is altijd al zo geweest, als het goed is hebben de (reserve) officieren dus
altijd hun medaille of jaarkrans gekregen.
Denkt u recht te hebben op een trouwe dienst medaille, stuur een bericht naar:

Decoraties@mindef.nl

Geef uw registratienummer door en uiteraard uw personalia en dit bureau zoekt uit of u ook recht
hebt op een trouwe dienst medaille.

Namens het bestuur Stichting Veteranen Almelo
Albert Zomer
(voorzitter)